klart.se

Vandrarhemmet


Sveriges mest museala.
1852 utdömdes den gamla Strandridaregården från början av 1700-talet som tjänstebostad och tullverket uppförde ett nytt tullhus i sten på samma tomt.

1950 drogs Ljugarn tullstation in för gott.
1966 inredde Svenska Turistföreningen vandrarhem i huset med 31 bäddar och numera fyra museer alldeles om knuten.

Strandridarens forna ladugård omvandlades till matsal för vandrarhemsgästerna och tomtens många rabatter, trädgårdsgångar, bärbuskar och stora berså försvann.

Tillbaka till Se