klart.se

Lotsbacken


Här beskrivs Ljugarns tidiga historia, hur behovet av utskeppning och lotsverksamhet växte fram under 1600-talet, hur kalkindustri och virkeshandel blomstrade under 1700- och 1800-talen för att sedan övergå till turistnäring på 1900-talet. Avslutningsvis berättas lite om bebyggelse och människor runt Lotsbacken fram till mitten av 1900-talet.

Ambitionen är att också försöka spegla den tidens förutsättningar och föreställningsvärld. En historiebeskrivning underifrån och inifrån, från individens perspektiv. Vi får se hur det lyckas. Häng med!! Klicka på "listen" i sidhuvudet.

Tillbaka till Se