klart.se

Fornborg


Gotlands cirka 70 fornborgar är av skiftande slag. En del består av murar eller vallar anlagda för att förstärka en naturlig höjd. Planen blir härigenom oregelbunden. Andra ligger på plan, ibland sank mark och har fått en mer regelbunden form. Vallen eller vallarna bör ha burit en palissad eller annan träkonstruktion.

Denna borg är en av dem som är anlagda på öns mest lättförsvarade punkter, klintarna. Murarna har byggts där branta stup icke bildat naturliga  avspärrninar. Den största borgen av detta slag är den väldiga Torsburgen på öns östra del. Andra består bara av enklavallar som i enstaka fall är försedda med vallgravar.

Borgarnas anläggningstid är ännu i de flesta fallosäker. Flera tycks gå tillbaka i äldre järnålder (300 f. Kr. - 500 e. Kr.) Några kan ha kommit redan under bronsåldern (1500 - 300 f. Kr.).

Text: Riksantikvarieämbetet

Tillbaka till Se