klart.se

Raukfältet Folhammar i Ljugarn


Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för omkring 400 milj år sedan. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten. Efter att ha blivit befriat från ismassornas tyngd höjdes sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. 
 
Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod därvid vågornas nötning bättre än de omgivande, skiktade bergarterna, och när havet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenstoder - raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland.

Tillbaka till Se