klart.se

Ljugarns Fiskelägen och hamn


Fiskelägena var två: Gamlehamn norr om Sjöviksgården och Langbienne längst väserut i den nuvarande fiske- och småbåtshamnen. Från Ljugarn utskeppades från 1600-talet kalk, kalksten, timmer och spannmål. Fram till slutet av 1800-talet fanns ingen kaj. Fartygens ankarsättning låg innanför Lausholmar.

Den äldsta kajanläggningen- den statliga myndigheterna anlagda Kronbryggan- tillkom på 1700-talet och låg där Lausholmarpråmens bod ligger idag. Stenkajen söder om idag.

Stenkajen söder om fyren- Nybroen kallad- ersatte på 1920-talet en äldre träkaj. Där förtöjde de lanthamnsbåtar som mellan åren gick runt ön med gods och passagerare.

Fiskehamnen med sina båda pirarmar anlades 1933. Den har muddrats och byggts ut flera gånger.

Av fiskebodarna har några flyttats hit från Gamlehamn. Boraden i väster uppfördes 1985. Hamnen förvaltas sedan 1929 av Ljugarns Fiskareförening.

Tillbaka till Se